streda, 27. septembra 2017

                                                        Audi INSPIRO


V detstve som sa hrával s viacerími edukatívnymi, kreativitu povzbudzujúcimi hračkami, ktorými bolo Česko- Slovensko preslulé. Spomenul som si na moju najoblúbenejšiu hru- INSPIRO. Hra bola vymyslená pre deti so škaredým krasopisom ako ja, hra spočíva v tom že stačili len 2 ozubené kolieska, ktorých vzájomným pohybom možno vytvorit nekonečno variácií vzorcov. Pokúsil som sa prrincípy hry preniest do 3D. Hra mala dotyčného vyviest zo stereotypov jeho ruky- písania, pokúsil som sa túto jej vlastnost použit na zmiernenie stereotypov pri kreslení áut. Zároven ide podla mna o nadčasovú geometriu, kedže hra je dodnes kopírovaná všade vo svete a jej princíp možeme vidiet napríklad aj v Gotike.

In childhood, I played with a number of educative, creativity supporting toys- for which the Czecho-Slovakia was famous. I mentioned my most beloved game - INSPIRO. The game was invented for children with ugly manuscript-caligraphy like me, the game consists in the fact just only from two gears, which by mutual movement can create an infinity of variations of formulas. I tried to transfer the game's tricks to 3D. The game had the development of the stereotypes of his hand written, I tried to use his feature to mitigate stereotypes in drawing cars. At the same time, the game is still miniaturized everywhere in the world so is timeless, and its principle can be seen, for example, Even in Gotha.


piatok, 9. decembra 2016

                             AUDI SLOVAN
                                                                                      ( Audi Universe 2016 )

Keď som bol malý, rodičia mi nechceli kúpiť hot wheels dráhu, ktorú som kôli reklame chcel-  https://www.youtube.com/watch?v=5yp5N9ykau0
- boli drahé, a každá mala len jednu ,dve funkcie a zaberala pol izby. Tak som sa rozhodol že si z špajdlí a nálepiek urobím variabilnú 10-atrakciovú.

When I was little boy, my parents did t want to buy me Hot Wheels track which I want l- https://www.youtube.com/watch?v=5yp5N9ykau0
- They were expensive, and each had only one, two function and occupying half of room. So I decided to get from skewers and stickers my own made variable 10-functional track.